جمیله‌ای‌ست عروس دنیا ولی هُش‌دار
که این مخـدّره در عقـد کـــس نمــی‌آید

 

 

 

پ.ن: این‌که برخی از دنیا نصیبی ندارند، برای این است که دنیا تنها به اهلش رکاب می‌دهد
پ.ن: ... نه هر که سر بتراشد قلنـــــدری داند