دلم ریش می‌شود وقتی تنها می‌شوم زیر باران

عادت ندارم به تنهایی توی باران بودن

تو، یا خیالت، هر کدام که باشید، آرام‌م می‌کنید

یادت هست آن روز بارانی را

آن‌قدر شدید بود باران

که تنها ماندیم

یادت هست پروانه‌های روی دامن‌ت را که رفتند زیرِ سقفِ دست‌های‌مان...