بودی و خواندی...

امشب ای ماه به دردِ دلِ من تســـکینی

آخـر ای مـــاه تو هـم‌دردِ منِ مســــکینی

همه در چشمه‌ی مهتاب غم از دل شــویند

امشب ای مـه تو هـم از طالـعِ من غمگینی


رفتی و می‌خوانم...

ماهـم این هفته برون رفت و به چشمم سالی‌ست

حـال هجـران تو چه دانی که چه مشکل حالی‌ست

/ 3 نظر / 17 بازدید
عاطفه

ولی من وقتی ماه رو میبینم آروم میشم, چون تو رو بیادم میاره ....

غریبه

امشب شب من نور ز مهتابی دگر داشت [گل]