مثل دانه‌های یاقوتیِ انار

از هر طرف که به هم دل می‌دهند

صافِ صاف می‌شوند...

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
نرگس

فقط دانه های یاقوتی اناراند که ... مثلی نیست .

مثل هیچ کس

همین که دل می دهند کافیه