پاییز همه چیزش بهاری است؛ بارانش، بادش، سکوتش، خلوتی‌اش، تنهایی‌هایش و غصه‌هایش حتی...

پاییز هر چیزش که بهاری باشد، رنگش اما پاییزی است؛ مثل رنگ من.

خدا رحمت کند حلاج را؛ بر دار هم که بود، گفت رنگ عاشقان زرد است، مثل پاییز؛ مثل من...

/ 0 نظر / 24 بازدید