مُشت‌م را باز می‌کنم. گُل نیست.

می‌گویی آن یکی را هم باز کن.

باز می‌کنم.

باز هم گل نیست.

می‌خندی

-          پس گل کجاست؟

دست‌هایم را حلقه می‌کنم دور بازوهای‌ت

-          گل این جاست؛ توی دست‌های من

 

 

/ 4 نظر / 33 بازدید
نرگس

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] دوستت دارم

فرزندِ کویر

عالی بود :) عه، مخاطب خاص خودش هم اومده پای پست :دی

فرزندِ کویر

عالی بود عه، مخاطب خاص خودشون هم اومدند پای پست :)

آرام تر از باران

بسیار زیبا و عالی.