بلورِ برف باشم کفِ دست‌ت

آب شوم از حــرارت‌ش

دست سردت را به نفس‌ت گرم کنی

 

 


 

 

/ 6 نظر / 5 بازدید
پیشی

برف...

مثل هیچ کس

[گل]

مثل هیچ کس

می گم نکنه این پیشی همونیه که خونتون بود؟ چه بزرگ شده ماشااله نظر میده![نیشخند]

نفس

دوست داشتم این پست رو [لبخند]

نرگس

بلور برف باشم کف دستت آب شوم از حرارتش دست سردت را به نفست گرم کنی.

مثل هیچ کس

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود گر نشود حرفی نیست… اما نفسم میگیرد در هوایی که نفسهای تو نیست …