بهار است و شکوفه‌های بادام، شکوفه‌های سیب، جوانه‌‌های برگ چنار، طراوت آب جویی که می رود تا انتهای کوچه‌باغ
بهار که می‌آید، تشویش گنجشک‌ها می‌افتد توی آب‌شارِ حناییِ موهایت...
بهانه‌ی خوبی است برای با هم بودن زیر باران...

 

 / 2 نظر / 18 بازدید
میرزا

زیباست[گل]

شفیعی

به .....بازهم حس زیبا و طراوت .... شاید نمیخام بگم. میرم کربلا .