ردّ‌ِ سرخِ دانه‌های انار، توی کاسه‌ی چینیِ سفید

شبیهِ پرِ کبوترِ سفید است گونه‌هایم

و ردّ‌ِ اناریِ لب‌های تو...
 

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
مثل هیچکس

[گل]

هستی

[گل] [لبخند] [گل]